Canti Popolari

'A canzón'a la ruwèsscë
Bbizzàcco vingerà
E ccë hànnë
Fìgghjë dë trajënérë
Ggèsëcrìstë pëccërìllë
'I mísë. 
'I tre nnùmmërë
La Delína
Llì, llì, llì....

"Sanzəvírə"
Sciòcchë, chjówë e mménë vèndë
Tènghë 'nu marëtìllë
'U prèvëtë pàzzë
'U scarparìllë
Vèrda Vulívë


Nessun commento:

Posta un commento